Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Transformăm situl poluat în spațiu verde

Municipiul Turda a beneficiat, în perioada 2007-2013, de fonduri obținute în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu pentru reabilitarea sitului poluat istoric Poșta Rât Turda, insă proiectul nu a fost finalizat și a fost propus spre fazare pe următoarea perioada de finanțare 2014-2020. Ca urmare a fazării proiectului, Municipiul Turda beneficiază de fonduri obținute în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru a reabilita un sit poluat istoric. Proiectul cu denumirea „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit  Deşeuri Periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda)" are o valoare totală fără TVA de 79.568.907,00  lei, din care 85% este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% din bugetul de stat, și 2% din bugetul local al Municipiului Turda. Acest proiect va fi implementat într-o perioadă de 41 de luni, și se va finaliza la 31 decembrie 2020 Asistența tehnică pentru managementul proiectului și sprijinul pentru unitatea de implementare va fi acordat de către S.C. EuroTop Consulting SRL.

Situl contaminat Poșta Rât este situat pe malul stâng al Râului Arieș, în extravilanul Municipiului Turda și ocupă o suprafață de 10 ha. În urma unor studii realizate asupra sitului Poșta Rât s-a estimat că pe suprafața acestuia s-au depozitat de-a lungul timpului 10.000 mc de deșeuri, echivalent unei cantități de 18.500 tone substanțe poluante. 

Poluarea sitului se datorează activităților fostei Uzine Chimice Turda. Deșeurile (HCH) care au rezultat din procesul de fabricare a lindanului – pesticid utilizat în agricultură,  în Uzinele Chimice Turda au fost depozitate necontrolat, în perioada 1954-1983, în 4 locații din Turda, unul dintre amplasamente fiind Poșta Rât. Ca urmare a activităților de depozitare necontrolată desfășurate pe situl Poșta Rât, a fost afectată apa subterană și solul. Efectele negative ale poluării se resimt de asemenea și asupra biodiversității zonei. Rezultatele analizelor efectuate pe situl Poșta Rât ale probelor de sol si apă subterană au evidențiat riscuri atât pentru mediu, cât si pentru sănătatea umană.

Prin acest proiect se dorește decontaminarea sitului și transformarea acestuia într-o zonă verde de utilitate publică. Se va trata solul contaminat și apa subterană, iar solul decontaminat se va acoperi cu un strat de pământ vegetal în care vor fii plantați arbori.  După încheierea măsurilor de decontaminare, în vederea asigurării reușitei remedierii, situl Poșta Rât va fi monitorizat pentru o perioadă de 10 ani. Astfel se va limita efectul poluării asupra mediului înconjurător și asupra populației.

 ecofootprint2
ecofootprint3
ecofootprint2
ecofootprint1
 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României