Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Anunt 45362/20.11.2023 DEZBATERE PUBLICA IN 24.11.2023

Municipiul Turda anuntă publicul interesat despre “Derularea campaniei de conştientizare publică privind proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit Deșeuri Periculoase – UCT-Poșta Rât (Municipiul Turda)” și organizează:

Dezbatere publică

Cu tema:

“ Informarea riveranilor privind impementarea proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit Deșeuri Periculoase – UCT-Poșta Rât (Municipiul Turda)”.

Evenimentul va avea loc vineri 24.11.2023, ore 10:00 la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, sala mare de sedintă.

Participarea la dezbaterea publică  este liberă și gratuită în limita  locurilor disponibile în sala mare de sedință ( aproximativ 100 ).

Atașat prezentului anunț este un link: https://forms.gle/qAiEfAMGRj9wYU3Z9 ce coține un chestionar relevant  subiectului dezbaterii publice pe care vă solicităm să aveți amabilitatea de a-l completa.

Vă asiguram că se respecta prevederile legale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal (GDPR). 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României