Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Materiale Informative

Comunicat de Presa - 29.11.2023

Anunț 28.11.2023

Anunțuri 21.11.2023

Campanie de informare a riveranilor

Comunicat științific la 14.11.2023

Comunicat științific la 31.10.2023

Panouri permanente

Progresul proiectului la data de 24.10.2022

Progresul proiectului la data de 16.08.2022

Progresul proiectului la data de 30.06.2022

Progresul proiectului la data de 16.05.2022

Vizita studenților din anul III si anul IV de la UTC CLUJ Facultatea de Mediu

împreuna cu dl. Prof.Dr.Ing. Valer Micle

Progresul proiectului la data de 24.03.2022

Progresul proiectului la data de 18.10.2021

Comunicatul de presă vizând progresul proiectului, publicat în ziarul Făclia.

Comunicatul de presă vizând progresul proiectului.

Broșura dedicată informării și conștientizării fermierilor din zona Poșta Rât Turda

 

Broșura dedicată informării și conștientizării elevilor din Municipiul Turda

Afișul proiectului.

    

Fluturaș informativ realizat în cadrul proiectului.

Comunicatul (anunțul) de presă vizând începerea proiectului.

Strategia de informare si constientizare a proiectului.

Planul privind masurile de informare si publicitate 2013

Planul de informare si publicitate 2017

 

Planul

Planul de informare si publicitate 2018

 

 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României