Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Materiale Informative

Broșura dedicată informării și conștientizării fermierilor din zona Poșta Rât Turda

 

 

 

 

 

 

 

Broșura dedicată informării și conștientizării elevilor din Municipiul Turda

Afișul proiectului.

    

Fluturaș informativ realizat în cadrul proiectului.

Comunicatul (anunțul) de presă vizând începerea proiectului.

Strategia de informare si constientizare a proiectului.

Planul privind masurile de informare si publicitate 2013

Planul de informare si publicitate 2017


Planul

             Planul de informare si publicitate 2018 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României