Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Despre Proiect

„Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit  Deşeuri Periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda)” este un proiect iniţiat de Municipiul Turda şi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Durata de realizare a proiectului este de 41 luni, iar valoarea totală, fără TVA, este de 79.658.907,00 Lei

Ocupând o suprafață de 10 ha, situl contaminat Poșta Rât este situat la est de centrul Municipiului Turda, la grila de referință 46o33’57.20”N, 23o48’50.70”, pe malul stâng al Râului Arieș. În ultimi ani au fost realizate studii asupra sitului Poșta Rât, studii în urma cărora s-a estimat că pe suprafața acestuia s-au depozitat de-a lungul timpului aproximativ 18.500 tone substanțe poluante. 
 
Poluarea sitului Poșta Rât se datorează activităților desfășurate de fosta Uzină Chimică Turda, care, în perioada 1954-1983, a depozitat necontrolat deșeurile rezultate din procesele de fabricare ale pesticidelor. Principalul deșeu periculos, ale cărui efecte se resimt asupra sitului până în prezent este HCH (hexaclorciclohexan), poluant rezultat din procesul de fabricație a lindanului – pesticid utilizat, în trecut, în agricultură. Ca urmare a activităților de depozitare necontrolată a HCH-ului, desfășurate pe situl Poșta Rât, au fost afectate atât apa subterană, cât și solul și biodiversitatea zonei. 
 
Rezultatele analizelor efectuate pe situl Poșta Rât au evidențiat riscuri atât pentru mediu, cât si pentru sănătatea umană, prin urmare principalul scop al proiectului este eliminarea contaminanților de suprafaţă şi de mică adâncime.
 
Riscurile principale, generate de efectele negative ale poluării cu substanțe periculoase, la care sunt supuse atât mediul, cât și populația sunt:
 • riscul de contaminare a apei subterane si de suprafață prin spălarea, infiltrarea si migrarea contaminanților de pe depozitul de deșeuri;
 • risc pentru sănătatea locuitorilor din vecinătatea amplasamentului prin inhalarea prafului conținând contaminanți antrenați de pe depozit;
 • risc pentru sănătatea locuitorilor din apropierea sitului prin contact epidermic sau ingestie directă prin intermediul fructelor/legumelor care asimilează poluantul principal (HCH).
Obiectivul general al proiectului este limitarea efectului poluării asupra populației și mediului înconjurător, reducerea contaminanţilor prezenţi pe sit, în vederea păstrării solului la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde de acces public, respectiv, transformarea în zonă peisagistică (plantare de vegetaţie) şi folosirea ca spaţiu recreativ pentru populaţie. 
 
Etapele decontaminării sitului propuse prin proiect constau din:
 • Îndepărtarea stratului de deșeuri și a vegetației de pe suprafața sitului
 • Împărțirea zonei potențial contaminante în 1000 de locații din care vor fi luate și analizate 3000 de probe sol în vederea depistării HCH total. In plus, se vor preleva 300 de probe de sol, aleatoriu din cele 1000 de locații si se vor analiza intr-un laborator terțiar.
 • În zonele cu concentrații de HCH total peste 2mg/kg se vor executa lucrări de excavare și de tratare în afara sitului a circa 32.000 mc de sol. 
 • În zonele cu concentrații ridicate de HCH se vor executa lucrări de excavare și eliminare prin incinerare, în afara sitului, într-o stație autorizată, a circa 1.600 mc de sol. 
 • Solul, care în urma tratării, înregistrează o concentrație de HCH total mai mică de 2 mg/kg, circa 19.000 mc va fi reutilizat
 • Materialul cu concentrație scăzută de HCH, sub 50 mg/kg, circa 11.200 mc va fi stocat într-un depozit autorizat de deșeuri periculoase
 • Se va utiliza material granulat, circa 12.800 mc pentru completarea deficitului de sol
 • Se va importa aproximativ 35.000 mc de sol curat și 15.000 mc de sol vegetal pentru a se acoperi întreaga zonă cu un strat de sol curat
 • Se va nivela situl și va fi plantată vegetație 
 • Va fi realizata o rețea de puțuri, 18 la număr pentru monitorizarea sitului, după decontaminare, pentru o perioada de 10 ani.

Avantajele decontaminării se pot clasifica în funcție de efectele pozitive pe care acțiunea de reabilitare o are asupra sitului poluat Poșta Rât, astfel:

 • Limitarea efectului poluării asupra mediului înconjurător prin:
                    o decontaminarea solului de mică adâncime
                    o decontaminarea apei de suprafață
                    o îmbunătățirea calității aerului
                    o reducerea contaminanților prezenți pe sit
                    o reabilitarea habitatelor prezente în zonă
                    o îmbunătățirea calității mediului
                    o participarea la durabilitatea mediului
                    o transformarea zonei decontaminate în zonă verde
 • Limitarea efectului poluării asupra populației prin:
                    o reducerea riscului de contaminare a populației
                    o îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate a populației
                    o transformarea zonei decontaminate în zonă verde de acces public
                    o transformarea zonei decontaminate în spațiu recreativ pentru populației
 
Mai jos puteți vizualiza imagini de la amplasament vizând starea solului, locația sitului și amplasamentele învecinate și gravitatea poluării. 
 


1
Vedere pe amplasament cu sol contaminat cu HCH. Se pot observa urme ale activităților de colectare de deșeuri și apoi vânzare ca pesticide.
Vedere de pe amplasament. În interiorul lizierei de pini se poate observa avertismentul că pe amplasament sunt prezente deșeuri toxice.
Avertismentul care indică faptul că pe amplasament sunt prezente deșeuri toxice.
Vedere de pe amplasament. Zonele decolorate la suprafața solului cu urme de HCH.
 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României