Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Comunicat de Presa - 29.11.2023

Primăria Municipiului Turda anunță

Finalizare proiect

”Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deşeuri periculoase UCT-Poşta Rât (Municipiul Turda)” Cod MYSMIS 109815.

Municipiul Turda în parteneriat cu Ministerul Investiților și Proiectelor Europene au implementat în perioada 01.08.2017-30.11.2023 proiectul: ”Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric –Depozit Deşeuri periculoase UCT-Poşta Rât (Municipiul Turda)”, Cod MYSMIS: 109815

Proiectul a avut  ca obiect specific schimbarea destinației terenului  de 10 hectare situat pe strada Petru Maior f.n. în localitatea Turda, jud.Cluj, prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică. Proiectul a fost fazat și a  fost finanțat prin POIM 2014-2020 pe Axa Prioritară 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizării calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric „ Obiectivul Specific 4.3.- reducerea suprafețelor poluate istoric”, fiind încheiat Contractul de finanțare nr.75/19.06.2017 între Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (denumire minister la data încheierii contractului)  în calitate de Autoritate de Management și Municipiul Turda ca Beneficiar.

Obiectivul  general  al  acestui  proiect  de  remediere a fost   limitarea  impactului  activităţilor  istorice anterioare asupra sănătății umane și a mediului înconjurător, reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit pentru a se păstra solul la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde pentru accesul public, pentru includerea zonelor peisagistice (plantare de vegetaţie) şi transformarea în spaţiu recreativ pentru accesul populaţiei..

Scopul principal al acestui  proiect pilot a fost eliminarea surselor de la suprafaţa şi de mică adâncime a contaminanţilor de HCH şi a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezintă un  pericol pentru sănătatea populaţiei din zonă, şi nu numai.

Obiectivele  specifice  au fost îndeplinite, la finalizarea lucrărilor au fost atinși indicatorii propuși în cererea de finanțare, aceștia fiind:

 • Suprafața investigată este de 100.000 m²;
 • Suprafața totală de sol reabilitat este de 100.000 m² (10ha);
 • Probele prelevate și testate au fost în numar de 3300;
 • Volum de sol tratat prin desorbție termică : 37.815,40 m³;
 • Volum de sol reutilizat cu concentrație de HCH sub 2mg/kg : 37.815,40 m³;
 • Suprafața (100.000 m²) acoperită cu sol curat: material granular curat (35.000 mc) și cu sol vegetal (15.000 mc) pentru asigurarea unui strat de 0,5 m de sol curat;
 • La fiecare 300 m³ de sol tratat au fost prelevate probe ajungând la un total de 126;
 • Instalarea a 18 puțuri pentru monitorizarea apei subterane post remediere în următorii 10 ani;

În cadrul  proiectului s-a derulat campania de conştientizare publică, privind informarea riveranilor despre implementarea proiectui și importanţa decontaminării siturilor poluate istoric pentru riverani .

Proiectul ”Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric –Depozit Deşeuri periculoase UCT-Poşta Rât (Municipiul Turda)” s-a încheiat la valoarea totală de 67.574.483,59 lei fără TVA  din care: 

 • 66.222.993,92 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă ( compusă din FEDR și buget național )
 • 1.351.489,67 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda ( buget local )
 • la care se adaugă 12.759.710,87 lei TVA ( neeligibil )

și a fost cofinanțat din Fondul  European de Dezoltare Regională ( FEDR) prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM  2014-2020.

Durata de implementare  a proiecutului:  de  la 01.08.2017 până la  30.11.2023.

 

Date de contact:

Primăria Municipiului Turda, Serviciul Finanțări

Coordonator proiect : Stancu Simona Gabriela

Email: proiecte@primariaturda.ro 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României