Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Comunicat de presă. Progres implementare proiect la 24.10.2022

În cadrul proiectului, până la această dată, au fost executate în totalitate lucrările de decontaminare sol, respectiv 10 hectare. Tratarea solului contaminat s-a efectuat prin procesul de desorbție termică a poluanților HCH - hexaclorciclohexan. Utilizarea desorbției termice a permis distrugerea contaminantului HCH, întreaga cantitate de sol contaminat supus decontaminării fiind reutilizat pentru umplerea excavațiilor, nivelarea, compactarea și aducerea la starea inițială a terenului.

După parcurgerea procesului de decontaminare au fost prelevate probe de sol respectând frecvența impusă de normativele aplicabile și cerințele din Caietul de sarcini, aceste probe fiind analizate de un laborator autorizat, iar rezultatele obținute au certificat faptul că solul este decontaminat.

În etapa următoare peste terenul decontaminat s-a așternut un strat de balast în grosime de 30 cm, urmat de așternerea unui strat de sol vegetal pe o grosime de 15 cm și a unui amestec din paie de câțiva cm. Terenul a fost  însămânțat cu un mix de specii de plante furajere și s-au plantat pe amplasament puieţi de pin negru și plop tremurător cu respectarea reglementărilor legate de această activitate pentru asigurarea înfiinţării unui arborete ce se va constitui în pădure parc / parc recreativ. Asigurarea puieţilor, precum și plantarea acestora a fost realizată de firma specializată în activităţi de refacere a regimului arboricol.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezoltare Regională ( FEDR) prin Programul Operational Infrastructura Mare POIM 2014-2020.

 

Coordonator proiect

Stancu Simona Gabriela

Telefon 0745361444 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României