Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Acordul de Mediu nr.1/29.12.2020

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj a emis  Acordul de Mediu nr.1/29.12.2020 pentru proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit Deșeuri Periculoase – UCT-Poșta Rât (Municipiul Turda)”-Etapa II -Lucrari de Reabilitare Sit Poluat Istoric “ in Municipiul Turda,  strada Petru Maior ( Posta Rat ), nr.FN ( CF.nr.62887-Turda, Nr.CAD 62887)  jud.Cluj, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor privind protectia mediului ce trebuie respectate pentru realizarea proiectului. 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României