Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Semnare act aditional nr.1/15.12.2020 de prelungire a duratei Contractului de Finanțare nr. 75 /19.06.2017

A fost semnat actul aditional nr.1/15.12.2020   de prelungire a duratei Contractului de Finanțare nr. 75 /19.06.2017  între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Municipiul Turda ca beneficiar, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) perioada 2014-2020, Axa Prioritară 4 – ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric” Obiectivul Specific 4.3. – ”Reducerea suprafeţelor poluate istoric” cu finalizare 30.09.2022. 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României