Uniunea Europeană Guvernul României PosMediu 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013
  REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC - DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE U.C.T. - POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) RO | EN
 
 
 

Semnarea noului Contract de finanțare nr. 75/19.06.2017

A fost semnat noul Contract de Finanțare nr. 75 în data de 19.06.2017  între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Municipiul Turda ca beneficiar, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) perioada 2014-2020, Axa Prioritară 4 – ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric” Obiectivul Specific 4.3. – ”Reducerea suprafeţelor poluate istoric” cu finalizare la sfarșitul anului 2020. 
 
Municipiul Turda
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României